Incassobureau Nijmegen

Incassobureau Nijmegen

Bent u de eigenaar van diverse studentenwoningen en heeft een huurder al maanden niet betaald? Hebt u een eigen bedrijf en zijn er diverse klanten die het tarief voor uw diensten nog niet hebben voldaan? Dan kan het handig zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incasso specialist kan u helpen bij het versturen van een aanmaning of sommatie, en zowel een gerechtelijke als buitengerechtelijke incassoprocedure starten. Bel naar 088 444 7683 voor direct contact met ons incassobureau uit Nijmegen.

incasso Nijmegen

Offertes aanvragen
Heeft u schriftelijk bewijs van de vordering? (*)

Herinnering gestuurd? (*)


Mogelijkheid om documenten mee te sturenWanneer een incassobureau inschakelen?

Wanneer u te maken heeft met een wanbetaler, dan hoeft u niet direct een incassobureau in te schakelen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst zelf een herinnering of aanmaning te versturen, en zo het contact met de klant optimaal te houden. Heeft dit geen effect? Dan adviseren wij wel om de hulp van ons bureau in Nijmegen in te roepen. Wij zullen eveneens een aanmaning sturen, en daarna eventueel een sommatie, mocht het aanmanen geen effect hebben gehad. Als deze buitengerechtelijke methoden geen resultaat leveren, dan is het mogelijk om samen met ons een gerechtelijke incasso in te zetten.

Incassoprocedure

Een incassoprocedure bestaat meestal uit twee delen: een buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso. Bij het buitengerechtelijke deel, wordt een herinnering, aanmaning en sommatie verstuurd. Dit zijn allen methoden waarbij er weinig extra incassokosten komen kijken. Wanneer de buitengerechtelijke incasso geen effect heeft, dan kan een gerechtelijke procedure worden gestart. Bij een gerechtelijke incasso zal een rechter een vonnis uitspreken over de schuld, en wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om het vonnis te melden, en eventuele dwangmiddelen toe te passen zoals een loonbeslag of een beslaglegging van de inboedel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een incassoprocedure? Onze specialisten uit Nijmegen informeren u graag.

Incasso op basis van no cure no pay

Bij ons incassobureau werken wij op basis van een no cure no pay principe. Dit no cure no pay betaalmodel is sinds een aantal jaar toegestaan voor incassobureaus. Het betekent dat de incassokosten door u pas betaald hoeven te worden, wanneer de wanbetaler zijn schuld heeft voldaan. Wilt u weten of een no cure no pay principe aansluit bij uw betaalwensen, of betaalt u liever met een standaard uurtarief? Neem dan voor meer informatie contact op met ons bureau in Nijmegen via 088 444 7683.

loonbeslag Nijmegen
beslaglegging Nijmegen

Bevoegdheden incassobureau

Regelmatig krijgen wij van onze klanten uit Nijmegen de vraag wat exact de bevoegdheden zijn van een incassobureau. Hierover kunnen wij vrij kort zijn: een incasso specialist heeft relatief weinig bevoegdheden. Ons bureau heeft het recht om een herinnering, aanmaning en sommatie te sturen, waarbij enkele incassokosten mogen worden gerekend voor de inzet van het bureau. De medewerkers van een incassobureau hebben echter geen recht op het in beslag leggen van de inboedel, zoals een deurwaarder. Wanneer de buitengerechtelijke incasso geen resultaat levert, kan een incasso specialist wel samen met u naar de rechter stappen. Wij zijn u met alle plezier van dienst.

Herinnering, aanmaning en sommatie

Wij spraken hierboven al over de verschillende brieven die een incassobureau mag versturen: dit zijn een herinnering, aanmaning en sommatie. Een herinnering is hierbij een brief met daarin de herhaling van de openstaande factuur, en de vraag of deze alsnog voldaan kan worden. Bij een aanmaning wordt stevigere taal gebruikt, en zal men een kortere betalingstermijn rekenen. Een sommatie, tot slot, is een brief waarin staat dat wanneer er nu niet betaald wordt, de eiser een gerechtelijke incassoprocedure zal starten. Een herinnering en aanmaning kunt u eventueel ook zelf versturen, de sommatie kunt u het beste overlaten aan onze medewerkers uit Nijmegen.

buitengerechtelijke incasso Nijmegen
gerechtelijke incassoprocedure Nijmegen

Buitengerechtelijke incasso

Wanneer u te maken heeft met een wanbetaler, en een incassobureau inschakelt voor hulp bij het innen van de openstaande bedragen, dan zal er altijd eerst een buitengerechtelijke incasso plaatsvinden. Buitengerechtelijk betekent feitelijk: zonder inmenging van een rechter, en zonder inzet van een gerechtsdeurwaarder. De buitengerechtelijke incassoprocedure bestaat over het algemeen uit het versturen van brieven (herinnering, aanmaning, sommatie) en het plegen van telefoontjes. De hoop is dat het niet nodig is om een gerechtelijk vonnis uit te laten spreken. Een buitengerechtelijke incasso kost relatief weinig, en kan betaald worden op basis van het no cure no pay model.

Gerechtelijke incasso

Heeft het verzenden van de sommatie niet het gewenste resultaat opgeleverd? Dan overleggen wij met u of u een gerechtelijke incasso wilt starten. Bij een dergelijke incassoprocedure komen vaak extra incassokosten kijken, en kan het zijn dat u enkele bedragen zelf moet betalen. Meestal is het mogelijk om ongeveer 25 tot 50 procent van de incassokosten op de wanbetaler te verhalen. Bij een juridische incasso wordt een rechter uit de regio ingeschakeld, welke op basis van de bewijzen een vonnis uitspreekt over de betaling van de openstaande bedragen. Indien noodzakelijk stuurt hij een gerechtsdeurwaarder om het vonnis mee te delen aan de wanbetaler.

gerechtsdeurwaarder Nijmegen
incasso proces Nijmegen

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder uit Nijmegen heeft niet alleen het recht om het vonnis mee te delen aan de wanbetaler, hij kan ook diverse dwangmiddelen inzetten om de nalatige tot betalen te bewegen. Een bekend middel is het in beslag nemen van de inboedel. Een ander dwangmiddel is het loonbeslag. Bij het loonbeslag wordt het volledige loon door de gerechtsdeurwaarder geïnd, minus de kosten die nodig zijn voor een minimaal levensonderhoud. Veel mensen hebben angst voor de deurwaarder omdat zij vrezen voor zijn dwangmiddelen. Deze zijn echter alle aan grenzen gebonden, en mogen alleen worden uitgevoerd met toestemming van de rechter.

Incassokosten

De term incassokosten wordt veelvuldig gebruikt binnen de incasso branche. De term kan staan voor verschillende soorten kosten. Ten eerste de bedragen die gerekend worden voor het inschakelen van een incassobureau. Deze incassokosten komen over het algemeen op rekening van de schuldeiser. Daarnaast zijn er ook incassokosten die verhaald kunnen worden op de wanbetaler. Dit zijn de prijzen die het bureau bovenop de oude openstaande bedragen telt, ter vergoeding van het sturen van een aanmaning of sommatie. Wilt u meer weten over de bedragen die wij in rekening brengen, of het no cure no pay principe op basis waarvan wij werken? Bel dan naar 088 444 7683.

incassokosten Nijmegen
no cure, no pay incasso Nijmegen

Wanbetalers aanpakken

Om te voorkomen dat u als MKB’er te of particulier verhuurder in Nijmegen te maken krijgt met wanbetalers, zijn er een aantal stappen die u kunt zetten. Zo adviseren wij ten eerste om u aan te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), hier worden betalingsachterstanden bijgehouden. Daarnaast is het aan te raden om een vaste betalingstermijn te hanteren. Wordt er niet betaald? Verzend dan binnen tien dagen na de verstreken termijn een betalingsherinnering, en controleer telefonisch of deze is aangekomen wanneer u binnen een week nog geen reactie hebt gekregen. Schakel ons incassobureau in voor meer advies.

Voor particulieren en bedrijven

Het starten van een gerechtelijke en buitengerechtelijke incassoprocedure is niet alleen weggelegd voor bedrijven, ook een particulier heeft het recht de hulp van een incassobureau in te roepen. Is er bijvoorbeeld een huurder van uw studentenwoning die al een tijd niet betaald heeft? Wij helpen u met het innen van de openstaande bedragen. Hebt u als bedrijf behoefte aan meer overzicht in uw openstaande facturen en achterstallige betalers? Wij zijn u met alle plezier van dienst bij het maken van een overzicht, en helpen u graag bij het versturen van de nodige herinnering of aanmaning. Vraag via het contactformulier naar de mogelijkheden of bel naar 088 444 7683.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek: 088 444 7683

Wanneer u op zoek bent naar een erkend incassobureau uit Nijmegen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn u met alle plezier van dienst bij het starten van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, en zorgen ervoor dat openstaande facturen zo spoedig mogelijk worden betaald. Wilt u weten wat het verschil is tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder? Hebt u vragen over het no cure no pay principe op basis waarvan ons bureau werkt, of wilt u iets anders weten? Vraag dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan door te bellen met 088 444 7683. Wij helpen u graag verder.

incassobureau inschakelen Nijmegen