Incassobureau Nijmegen

Incassobureau Nijmegen

Bij een incassobureau kunt u terecht wanneer u te maken heeft met een wanbetaler. Bent u de eigen naar van een midden- of kleinbedrijf (mkb) in Nijmegen , en heeft u te maken met particulieren of bedrijven die hun factuur niet betalen? Bij ons netwerk is menig incassobureau uit Nijmegen aangesloten. Eén van haar medewerkers helpt u graag met het aangaan van een (buiten)gerechtelijke incasso procedure. Elk bureau dat aan ons verbonden is werkt op basis van no cure, no pay, waardoor u ervan verzekerd bent dat u geen onnodige kosten hoeft te betalen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via 088 444 7683.

incassobureau inschakelen

Contactformulier


Gelieve dit veld leeg te laten.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Voor veel bedrijven geldt dat zij direct een incassobureau inschakelen wanneer zij één aanmaning hebben verstuurd. Particulieren twijfelen echter langer of zij wel degelijk een bureau moeten inschakelen voor het afhandelen van een incassoprocedure. Hoewel u hierin natuurlijk helemaal vrij bent, is het aan te raden bij wanbetaling spoedig een incassobureau in te schakelen. Zo voorkomt u dat het proces onnodig lang voortduurt, en bent u verzekerd van een zo spoedig mogelijk resultaat. Wilt u weten wat een incassobureau precies voor u kan betekenen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan via 088 444 7683 of het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Incassoprocedure

Regelmatig krijgen wij van klanten uit Nijmegen de vraag wat een incassoprocedure precies inhoudt. Feitelijk gezien begint de incassoprocedure, zodra u ons incassobureau toestemming geeft contact op te nemen met uw wanbetaler. Het afhandelen van een procedure rondom incasso kan in twee delen worden gedeeld: een buitengerechtelijke en een gerechtelijke incasso. Hierbij is een gerechtelijke incasso het minst ingrijpend, zonder inmenging van een gerechtsdeurwaarder of rechter. Zodra de wanbetaler echter niet op onze eerste aanmaningen reageert, dan zal met u worden overlegd of het proces buitengerechtelijk vervolgd moet worden. In dat geval is er wel inmenging van de overheid gewenst.

Incasso op basis van no cure no pay

Voor veel mensen geldt dat zij niet graag een incassobureau inschakelen bij een wanbetaler, uit angst voor hoge kosten, en een minimaal resultaat. Dit heeft ertoe geleid dat in 2014 een proef is gestart waarbij een bureau mag werken op basis van een no cure, no pay beleid. Dit betekent dat u pas opdraait voor (een deel van) de procedurekosten, wanneer de wanbetaler de achterstallige betaling nakomt. In veel zaken is het bovendien zo dat wanneer u een incassobureau uit Nijmegen inschakelt om deze wanbetaler via een buitengerechtelijke of gerechtelijke incasso tot betalen te dwingen, deze tevens deels de procedurekosten kan moeten betalen.

bevoegdheden incassobureau Nijmegen
herinnering Nijmegen

Bevoegdheden incassobureau

Hebt u last van klanten die niet betalen, en overweegt u een incassobureau in te schakelen? Dan is het goed om te weten wat een incassobureau kan. Een incassobureau in zichzelf kan weinig meer doen dan u op het gebied van aanmanen of het versturen van een sommatie. Doordat een dergelijk bericht vanuit een incasso professional komt, maakt het wel vaak meer indruk, en komen er voor de klant extra incassokosten bij. Een incassobureau kan vervolgens wel u begeleiden op het gebied van de gerechtelijke incasso, en zo ervoor zorgen dat u weinig tijd hoeft te steken in het uitzoeken van de vervolgstappen. Wij helpen u graag!

Herinnering, aanmaning en sommatie

Een buitengerechtelijke incasso bestaat met name uit het versturen van brieven. Er zit wel een onderscheid tussen deze brieven. De eerste die wij versturen is een herinnering. Dit is een herinnering aan het feit dat er nog een rekening openstaat, en de vraag of deze alsnog voldaan kan worden. Vervolgens kan een aanmaning verzonden worden. In een aanmaning wordt duidelijkere taal gebruikt, en is de betalingstermijn korter. Tot slot kan een sommatie verstuurd worden. De sommatie is de laatste kans om zonder extra incassokosten het openstaande bedrag te betalen. Als ook de sommatie de wanbetaler niet tot betalen kan bewegen, wordt een gerechtelijke incassoprocedure gestart.

buitengerechtelijke incasso proces
gerechtelijke incasso proces Nijmegen

Buitengerechtelijke incasso

Bij een buitengerechtelijke incasso wordt door het incassobureau gepoogd de incasso procedure af te handelen zonder hierbij de rechtbank in Nijmegen te betrekken. Het gaat dan om incassowerkzaamheden als het aanmanen van de wanbetaler, het vormen van een dossier, en het juridisch weerleggen van eventueel verweer. Ook organiseert een medewerker van ons bureau in Nijmegen desgewenst een specifieke betalingsregeling met de wanbetaler. Zodra de rechter hierbij betrokken raakt, verandert de buitengerechtelijke incasso in een gerechtelijk proces.

Gerechtelijke incasso

De gerechtelijke incasso is bij een continue wanbetaler het gevolg van het buitengerechtelijke incasso proces. Ook voor een gerechtelijke incasso bent u bij menig incassobureau uit Nijmegen aan het juiste adres. Zij helpen u met het inschakelen van een deurwaarder en het dagvaarden van de particulier(en) of bedrijven die u een bedrag verschuldigd zijn. Het gerechtelijke incasso proces kan aardig wat tijd in beslag nemen, maar door de tussenkomst van ons bureau ondervindt u hier vrijwel geen last van. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw situatie? Vraag een expert om hulp!

deurwaarder Nijmegen
incassoprocedure Nijmegen

Gerechtsdeurwaarder

Er zijn verschillende instanties en personen betrokken bij een gerechtelijke incasso. Eén daarvan is de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder heeft diverse rechten waarmee hij wanbetalers kan dwingen om een achterstallige betaling alsnog te doen. Zo mag de deurwaarder iemand dagvaarden, vonnissen uitvoeren en beslag leggen op iemands bezittingen. Daarnaast kan de deurwaarder woningen ontruimen en veilingen organiseren waar de bezittingen verkocht worden om zo de benodigde gelden te verkrijgen. Elke rechtsdeurwaarder uit Nijmegen moet aan verschillende eisen en voorwaarden voldoen om zijn werk te mogen uitvoeren, en de kwaliteit van het werk te waarborgen.

Incassokosten

Hoe hoog de kosten worden voor een incassoprocedure is afhankelijk van de lengte van het proces en de mate van inzet van het incassobureau en eventuele andere instanties. Zo betaalt u minder voor enkel een buitengerechtelijke incasso, dan voor een combinatie van het buitengerechtelijk en gerechtelijk deel. De incassokosten kunnen in het laatste geval soms ook deels op de wanbetaler worden verhaald, wat de kosten enigszins beperkt. De incassokosten worden bovendien bepaald op basis van de gekozen betalingsmethode. Betaling kan in de meeste gevallen zowel op de standaardwijze via een uurtarief, of via het no cure no pay principe. Wilt u weten wat hoe hoog de incassokosten in uw geval zijn? Neem contact met ons op!

Wanbetalers aanpakken
incasso no cure, no pay Nijmegen

Wanbetalers aanpakken

Een veelvoorkomend voorbeeld van wanbetalers zijn huis- en kamer huurders. Bij wanbetaling van een huurder kunt u eerst zelf proberen het bedrag te innen bij de wanbetaler. Lukt dit niet, dan schakelt u een incassobureau in voor een buitengerechtelijke incasso. Levert ook dit niet het gewenste resultaat? Dan helpt ons bureau in Nijmegen u graag verder met de gerechtelijke incasso procedure via een gerechtsdeurwaarder of de rechter. Om direct contact met ons te leggen belt u naar 088 444 7683 of vult u het bovenstaande contactformulier in, samen sta je sterk.

Voor particulieren en bedrijven

Veel van onze klanten uit Nijmegen denken dat het enkel voor bedrijven mogelijk is om een incasso expert in te schakelen. Het is echter ook een optie om als particulier de hulp van een incassobureau in te roepen. Hebt u bijvoorbeeld geld geleend aan een kennis en betaalt deze niet terug, of verhuurt u een kamer in uw woning, maar wordt de huur niet betaald? Dan kunt u een incassotraject starten. Ook in een dergelijk geval sturen wij eerst een aanmaning, en vervolgens een sommatie, of starten wij een juridische incassoprocedure. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij informeren u met alle plezier.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek: 088 444 7683

Hoewel de taken van een incassobureau in eerste instantie liggen bij het afsluiten van een betalingsregeling of het versturen van aanmaningen, kan het zijn dat een dergelijke buitengerechtelijke incasso niet het gewenste effect oplevert. In een aantal gevallen leidt ons werk dan ook tot het inschakelen van een deurwaarder of zelfs advocaat. Wilt u weten waar u bij ons bureau aan toe bent, en hoe een incasso wordt verwerkt? Bel dan voor direct contact met een medewerker van een incassobureau te Nijmegen via 088 444 7683, of vul het contactformulier in. Wij zijn u graag van dienst.

incassobureau prijzen vergelijken