Wet incassokosten

Als u een rekening niet op tijd hebt betaald, of wanneer een klant uw rekening niet nakomt, dan is het mogelijk dat u te maken krijgt met incassokosten. Dit zijn kosten die een schuldeiser bij de afnemer in rekening mag brengen met als doel het openstaande bedrag te vorderen. De hoogte van deze incassokosten vormt altijd een percentage van het openstaande bedrag, waarbij per bedrag een maximaal percentage is vastgesteld. Op deze pagina vindt u meer informatie over de incassoprocedure die aan het vorderen van de kosten vooraf gaat, en geven wij kennis over de buitengerechtelijke en wettelijke incassokosten (WIK). Hebt u na het lezen van de pagina nog vragen over de te volgen procedure? Of hebt u behoefte aan rechtstreeks contact met één van onze professionals? Aarzel dan niet om ons contactformulier in te vullen. Wij zijn u graag van dienst.

incassokosten

Incassoprocedure

Bij de Wet incassokosten (WIK) wordt uitgegaan van een standaard incassoprocedure. Deze procedure bestaat uit een buitengerechtelijke en wettelijke fase. Stap 1 tot 3 vormen in dit geval het buitengerechtelijke deel (zonder inmenging van een gerechtelijke deurwaarder of rechter). Een standaard incassoprocedure verloopt ongeveer als volgt:

  • Aanmaning van het incassobureau. Hierin wordt aangegeven dat de vordering is overgedragen, en wordt de klant gesommeerd het geldbedrag alsnog te betalen binnen een gestelde betalingstermijn.
  • Tweede aanmaning. Schuldeisers zijn verplicht binnen één tot twee weken de volgende aansporing te versturen, inclusief de vermelding dat bij ingebrekestelling er rechtsmaatregelen zullen volgen. Dit is de zogeheten 14-dagen regeling.
  • Verhoging factuur met incassokosten. Neemt de schuldige geen contact op met het incassobureau of de eiser, dan mag deze de factuur verhogen met buitengerechtelijke incassokosten.
  • Dagvaarding. Een tweede vervolgstap is dat de schuldeiser – in overleg met een incasso bureau – stappen kan zetten tot dagvaarding. Hiervan wordt de gedaagde altijd door een deurwaarder op de hoogte gesteld.
  • Rechtszitting. Binnen circa vier weken na de dagvaarding dient de schuldige voor de Kantonrechter (bedragen onder de €5000,-) of Arrondissementsrechtbank te verschijnen.
  • Vonnis. Nadat de situatie is besproken zal de rechter een vonnis uitspreken. Is het vonnis in het voordeel van de eiser, dan zal in vele gevallen de schuldige een week de tijd krijgen om het vonnis op te volgen of bezwaar te maken. Daarna wordt de zaak overgedragen aan een wettelijke deurwaarder.

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

De wet Incassokosten (WIK) is op 1 juli 2012 in werking getreden. Hierin is vastgesteld dat buitengerechtelijke kosten altijd een vast percentage vormen van het verschuldigde bedrag. Deze wet is bedoelt voor alle ondernemers, wat betekent dat het een bindende wet is ten aanzien van particuliere klanten. Het doel van de WIK is om de klanten in bescherming te nemen tegen onredelijke hoge kosten in het geval van een buitengerechtelijke incassoprocedure. De wet is alleen van toepassing op situaties die ontstaan uit een gemaakte overeenkomst. Verschillende instanties zoals de DUO, NS of de KvK hebben een eigen wet- en regelgeving.

Overige kosten

Vaak wordt ons gevraagd of een aanmaner ook overige kosten in rekening mag brengen zoals administratiekosten of aanmaningskosten. Sinds de invoering van de Wet Incassokosten zijn deze echter allemaal opgenomen binnen het wettelijke vastgestelde bedrag. Wel dient de schuldige de wettelijke rente over het openstaande bedrag te betalen. Is de schuldeiser niet-BTW plichtig? Dan is het mogelijk om de BTW bij de wanbetaler in rekening te brengen.

Een eiser mag bovendien niet afwijken van de standaardbedragen uit de wik ten nadele van de klant. Dit betekent dat de wet eveneens geldt als er iets anders in het contract staat. Ten voordele van de klant is het wel mogelijk om de bedragen te wijzigen. Schuldeisers zijn gebonden aan vaste incassokosten zoals bepaald in de hierboven genoemde wet.

Tarieven wettelijke incassokosten

In de tabel ziet u wat het maximale percentage is waarmee de schuldeiser het geldbedrag kan verhogen.

Hoofdsom: Incassokosten:
Tot €2.500,- 15%
Over de volgende €2.500,- 10%
Over de volgende €5.000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over de volgende €200.000,- 0.5% (max. €6775,-)
incassobureau inschakelen

Vrijblijvend offertes aanvragen

Hebt u vragen over de te volgen incassoprocedure? Wilt u weten wat er precies valt onder de buitengerechtelijke mogelijkheden van de wik? Of hebt u hulp nodig bij het afhandelen van zaken met een wanbetaler? Wij helpen u graag verder. Bij ons bent u aan het juiste adres voor professioneel advies en directe ondersteuning bij moeilijkheden. Vraag via ons
contactformulier
om meer informatie of desgewenst vrijblijvende offertes. Wij zijn u graag van dienst!