Incassobureau Rhenen

Bel 088 444 7683
Wie te maken heeft met niet betalende klanten kan voor het afhandelen van het betalingstraject een incassobureau inschakelen. Een incasso professional zal dan voor u de nodige aanmaningen en sommaties versturen, in de hoop dat zo de achterstallige bedragen spoedig voldaan worden. Bij ons incassobureau uit Rhenen bent u aan het juiste adres voor hulp bij het aanmanen van een wanbetaler in de buitengerechtelijke incasso, of het starten van een gerechtelijke incassoprocedure. Vul het offerteformulier in om gratis offertes aan te vragen!
Incassobureau Rhenen

Gratis offertes vergelijken

Heeft u schriftelijk bewijs van de vordering? (*)

Herinnering gestuurd? (*)
Voordelen van een incassobureau inschakelen

Het inschakelen van een incassobureau uit Rhenen brengt een aantal voordelen met zich mee. U hoeft bijvoorbeeld niet zelf meer achter openstaande rekeningen aan te gaan waardoor u tijd over hebt om aan uw kerntaken te besteden. Naast tijd scheelt het u ook een hoop stress. Een incassobureau is bovendien veel slagvaardiger en effectiever dan wanneer u zelf achter de wanbetalers aan zou gaan. De medewerkers van een incassobureau zijn ervaren en een brief van een dergelijk bureau schrikt al gauw af. Daarnaast komt uw klantrelatie niet in gevaar. In het kort:

  • Het scheelt u tijd en stress
  • Incassobureau is effectiever en slagvaardiger
  • Uw klantrelatie komt niet in gevaar

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Veel mensen weten niet exact wanneer zij een incassobureau in moeten schakelen. Er zijn dan ook verschillende momenten binnen de incassoprocedure waarop de hulp van een incasso professional kan worden ingeroepen. Een aanbevolen richtlijn is 90 dagen nadat de vervaldatum van de factuur is ingegaan. Het is in ieder geval een voorwaarde dat er minstens een schriftelijke aanmaning is verzonden nadat een redelijke betalingstermijn is verstreken. Daarna is het mogelijk een incassobureau uit Rhenen in te schakelen. De periode die hierna volgt staat ook wel bekend als de buitengerechtelijke procedure. Daarnaast is het een optie om een specialist van een incassobureau in te schakelen voor ondersteuning bij de gerechtelijke incassoprocedure. Wilt u meer weten? Wij informeren u met alle plezier over de mogelijkheden.

Vanaf welk bedrag?

Een incassobureau uit Rhenen is niet alleen beschikbaar als het gaat om grote bedragen. Ook bij kleine bedragen vanaf een paar tientjes is het mogelijk een incassobureau in te schakelen. Dit is zeker de moeite waard omdat meerdere kleine bedragen al gauw tot één groot bedrag leiden.

Incasso op basis van no cure no pay

Bij ons bureau in Rhenen werken met een speciaal betaalprincipe dat bekend staat als het no cure no pay principe. Dit betekent kort gezegd dat u pas de incassokosten hoeft te betalen wanneer de achterstallige betaling is voldaan. Het no cure, no pay principe is zeer voordelig, zowel voor het incassobureau als voor de klant. Betaalt u liever het standaard uurtarief dan no cure no pay? Bij menig bureau is het tevens een optie om voor een standaard betaling te kiezen.

Hoe ziet een incassoprocedure er uit?

De incassoprocedure is een procedure die twee afzonderlijke delen kent: een buitengerechtelijke en een gerechtelijke incasso. De buitengerechtelijke incasso moet eerst afgehandeld zijn, voordat een gerechtelijke incassoprocedure kan worden gestart. Deze laatste variant wordt ook wel aangeduid met de term juridische incasso. Een incassoprocedure begint altijd met het versturen van een herinnering, aanmaning, en daarna een sommatie. De wanbetaler kan in dit geval nog steeds de openstaande bedragen betalen zonder bijkomende incassokosten. Pas bij de juridische procedure worden incassokosten op de wanbetaler verhaald. Bent u benieuwd naar de (no cure no pay) werkwijze van ons incassobureau in Rhenen? Vraag dan gratis offertes aan.

incasso vorderen Rhenen

Bevoegdheden incassobureau

Regelmatig krijgen wij van onze klanten de vraag welke bevoegdheden een incassobureau nu precies heeft. Een incasso specialist van ons bureau in Rhenen heeft de bevoegdheid om een herinnering, aanmaning en sommatie te vesturen, en om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Een incasso professional an sich heeft niet de bevoegdheid om een deurwaarder naar iemand toe te sturen, hiervoor moet een bevel van de rechter uitgaan. De bevoegdheden van een incassobureau zijn dan ook relatief klein, toch kan het inschakelen van een bureau een groot effect hebben, doordat mensen schrikken van de aanmaning.

Herinnering, aanmaning en sommatie

De brieven die naar een wanbetaler worden verstuurd tijdens het buitengerechtelijke proces kunnen in drie soorten brieven onderverdeeld worden. De eerste brief die onze incasso specialist stuurt is een herinnering. In de herinnering staat dat men de oude factuur waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien, met de vraag of er alsnog kan worden betaald. Een aanmaning is een brief met steviger taal, met een korte betalingstermijn. De aanmaning is bedoeld om schrik aan te jagen, en de wanbetaler aan te sporen tot betalen. Tot slot is er de sommatie. De sommatie biedt de laatste mogelijkheid om zonder extra incassokosten de schuld te voldoen.

incasso Rhenen

Buitengerechtelijke incasso

Wij hebben eerder al aangegeven dat we bij ons bureau in Rhenen altijd beginnen met een buitengerechtelijke incasso. Een buitengerechtelijke (of niet-juridische) incasso is een incassotraject waarbij de hierboven genoemde brieven zullen worden verstuurd. De sommatie is hierbij het uiterste middel, daarin staat vaak ook dat als na de sommatie niet voldaan wordt aan het openstaande bedrag, de gerechtelijke incassoprocedure zal worden gestart. De buitengerechtelijke incasso brengt over het algemeen weinig kosten met zich mee, zeker wanneer u ervoor kiest om te betalen volgens een no cure no pay model. Onze specialisten uit Rhenen informeren u met alle plezier over de mogelijkheden.

incassobureau inschakelen

Gerechtelijke incasso

Het buitengerechtelijke proces wordt indien nodig gevolgd door een gerechtelijke incassoprocedure. Bij een gerechtelijke incasso zal de zaak voor een rechter worden gebracht. Dit betekent dat de inzet van een deurwaarder gerechtvaardigd is, en dat er hardere maatregelen kunnen worden getroffen. U kunt hierbij onder andere denken aan een uithuiszetting of het in beslag nemen van de inboedel. Een gerechtelijke incasso zal diverse kosten met zich meebrengen. Deze incassokosten kunt u over het algemeen echter verhalen op de wanbetaler. Wilt u meer weten over de juridische incasso? De medewerkers van een incassobureau uit Rhenen geven u graag meer informatie of leggen in uw situatie uit hoe te handelen.

Wilt u een incassobureau uit Rhenen inschakelen?

De specialisten pakken wanbetalers aan en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Bel voor direct contact.

Bel 088 444 7683

Deurwaarder

Wij noemden in het bovenstaande kopje al de inzet van een deurwaarder. Een deurwaarder, ook wel gerechtsdeurwaarder genoemd, heeft verschillende bevoegdheden die een incassobureau niet heeft. Zo kan een deurwaarder – met toestemming van de rechter – de gedaagde op de hoogte stellen van het vonnis en beslagleggen op de inboedel van de wanbetaler. Daarnaast kan de deurwaarder ook beslagleggen op het loon van de debiteur. Dit is het volledige loon minus de beslagvrije voet: het deel van het loon dat noodzakelijk is voor een minimaal levensonderhoud. Een gerechtsdeurwaarder is altijd verbonden aan een rechtbank, en kan niet vanuit zichzelf dergelijke acties ondernemen.

Verschil incassobureau en deurwaarder

U vraagt zich wellicht af wat het verschil is tussen een deurwaarder en een incassobureau uit Rhenen. Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. Lukt het innen van schulden niet omdat de wanbetaler bijvoorbeeld niet op uw brieven en telefoontjes reageert? Dan kunnen zij een deurwaarder inschakelen. Deze mag wettelijk gezien meer, zoals u hierboven hebt gelezen. Incassobureaus hebben namelijk geen wettelijke status terwijl een deurwaarder dit wel heeft. Een deurwaarder doet dan ook veel meer dan het aanschrijven en eventueel bellen van debiteuren. Een deurwaarder mag bijvoorbeeld beslag leggen op loon en dagvaardingen uitbrengen.

buitengerechtelijke incasso Rhenen

Wanbetalers aanpakken

Wanneer u niet begonnen bent als particulier verhuurder van een woning in Rhenen, of als u als MKB’er te maken heeft met wanbetalers, dan zult u dit op een structurele manier moeten aanpakken. Onze incasso specialisten adviseren ten eerste om voordat u een klant aanneemt goed de risico’s in te schatten, u kunt u aanmelden bij het Bureau Krediet Registratie, zo weet u direct of u met een risicovolle klant in zee gaat. Daarnaast dient u een vaste betalingstermijn te hanteren. Heeft iemand niet betaald? Stuur dan eerst een herinnering, en neem vervolgens telefonisch contact met de wanbetaler op.

Voor particulieren en bedrijven

Veel mensen denken dat het inschakelen van een incassospecialist alleen mogelijk is voor bedrijven. Hoewel het klantenbestand van de bureaus uit ons netwerk in Rhenen wel voor het grootste deel uit bedrijven bestaat, is het zeker een optie om als particulier onze hulp in te roepen. Heeft een huurder van kamers in uw woning al maanden niet betaald, of vervuld een vriend zijn schuld bij u niet? Wij helpen u met alle plezier bij het oplossen van de problemen. Het is hierbij wel een voorwaarde dat u de vordering moet kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een factuur. Alleen een mondelinge afspraak is niet voldoende.

Uiteraard is het ook mogelijk om als zzp’er een incassobureau in te schakelen. Ook een zzp heeft immers recht op het geld waarvoor hij heeft gewerkt. Dankzij de no cure no pay werkwijze van de bedrijven uit ons netwerk profiteert u van lage kosten, en hoeft u enkel te betalen als u het verschuldigde bedrag op de rekening heeft staan.

Incassokosten

De term incassokosten staat voor alle kosten die gemaakt worden tijdens een incassoprocedure. Het gaat onder andere om de bedragen voor het inschakelen van ons bureau uit Rhenen en de kosten die gelden voor het inzetten van een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder en de schuldeiser zelf mogen ook kosten in rekening brengen, maar niet tegelijk met het incassobureau. Dit om te voorkomen dat debiteurs dubbele of driedubbele incassokosten moeten betalen. De kosten die in rekening gebracht mogen worden, en de hoogte hiervan, zijn wettelijk vastgelegd. Denk hierbij aan de bureaukosten, administratiekosten en kosten voor het aanmanen. Voor een buitengerechtelijke incasso gelden over het algemeen vrij weinig kosten. Wanneer de gerechtelijke incasso wordt gestart zullen de incassokosten aanzienlijk stijgen. Het is echter mogelijk om een groot deel van deze bedragen te verhalen op degene die u geld verschuldigd is. Wilt u weten welke incassokosten er horen bij het versturen van een herinnering, aanmaning of sommatie? Vraag dan gratis offertes aan!

Tabel: incassokosten

HoofdsomMaximale hoogte incassokosten*
Over de eerste €2.500,-15% (minimaal €40)
Over de volgende €2.500,-10%
Over de volgende €5.000,-5%
Over de volgende €190.000,-1%
Over het meerdere0,5% (max. totaal €6775)

*In sommige gevallen verhoogd met BTW.

Openstaande vorderingen incasseren

Als iemand u nog iets tegoed is, dan mag u het verschuldigde bedrag vorderen met behulp van het versturen van facturen. Als dit niet helpt dan kunt u een incasso specialist uit Rhenen inschakelen. Dit traject kan echter veel tijd in beslag nemen. Het is mogelijk om openstaande vorderingen sneller af te handelen. U doet dit door de vorderingen te verkopen aan een bureau wat hierin geïnteresseerd is. U ontvangt een afgesproken bedrag voor de vorderingen en vervolgens doet u officieel afstand van deze vorderingen. Uiteraard brengt u de wanbetaler hiervan op de hoogte. De koper is vervolgens de nieuwe schuldeiser en zal proberen de rekeningen te innen. Een voordeel voor u is dat u direct over liquiditeit beschikt.

Wie betaalt de BTW over incassokosten?

In de meeste gevallen betaalt de schuldeiser BTW over de incassokosten. De meeste schuldeisers zijn namelijk wettelijk BTW-plichtig. De verschuldigde BTW aan het incassobureau kunnen ze verrekenen met de BTW die ze aan de belastingdienst moeten afdragen. Ze mogen deze daarom niet in rekening brengen bij de wanbetalers. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig, zoals een onderwijsinstelling, verhuurder of de overheid? Dan is het niet mogelijk om de BTW te verrekenen. Daarom zal de wanbetaler de BTW moeten betalen.

Meer informatie lezen? Bezoek de website van de rijksoverheid.

Werkwijze van het incassobureau

  • Hebt u te maken met een wanbetaler? Voor het innen van de incasso kunt u een bureau inschakelen. Hiervoor zult u allereerst offertes aanvragen zodat u deze met elkaar kunt vergelijken. Vervolgens kiest u welk bureau uit Rhenen voor u aan de slag gaat.
  • U maakt een afspraak met de incasso specialist uit Rhenen. Tijdens dit gesprek maakt u afspraken, bijvoorbeeld of de incasso specialist op basis van no cure no pay gaat werken. Daarnaast verzamelt het bureau al uw bewijs.
  • De volgende stap voor het innen van de incasso is het versturen van een aanmaning. Als betaling uitblijft dan wordt ook een tweede aanmaning verzonden.
  • Is de betaling nog niet voldaan? Dan komt er een gerechtelijke procedure.

Gratis offertes vergelijken

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het inschakelen van ons incasso specialist uit Rhenen op basis van nu cure no pay? Aarzel dan niet om gratis en zonder verplichting offertes aan te vragen. Wij zijn namelijk een netwerk van meerdere incasso specialisten. Er is dus ook altijd iemand beschikbaar in Rhenen. Wij sturen u gratis en helemaal vrijblijvend meerdere (max. 5) offertes toe. Deze vergelijkt u vanuit uw luie stoel op basis van voorwaarden en prijzen. U kiest vervolgens zelf welke incasso specialist u bij gaat staan in het proces. We zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt!

incassokosten Rhenen

Offertes aanvragen

Gratis en zonder verplichtingen.