No cure no pay incasso

Wanneer u een incassobureau inschakelt voor het afhandelen van een incassoprocedure, dan zitten hier vaak kosten aan verbonden. Het is echter sinds kort ook mogelijk voor incassobureaus om te kiezen voor een no cure no pay principe bij het afhandelen van betalingen. Dit betekent feitelijk dat u geen honorarium hoeft te betalen voor een incasso advocaat, wanneer de betreffende debiteuren binnen de buitengerechtelijke fase hun betaling nakomen. Betaalt de debiteur wel? Dan worden de kosten voor de incasso op hem verhaald. Bij een no cure no pay principe gaat men uit van het in gebreke zijn van de debiteuren. Wilt u meer weten over dit betaalprincipe? Hebt u vragen over een incassoprocedure en de inzet van een deurwaarder of vergelijkt u graag verschillende incassobureaus met elkaar? Vraag dan vrijblijvend meerdere offertes aan via ons contactformulier. Wij zijn u met alle plezier van dienst.

no cure no pay incasso
incassobureau no cure no pay

Werkwijze no cure no pay

No cure no pay staat voor een betalingsmethode die letterlijk vertaald betekent: geen resultaat geen betaling. Een dienstverlener, zoals een advocaat van een incassobureau, wordt in dit geval alleen betaald wanneer het gewenste eindresultaat bereikt wordt. Men spreekt binnen de financiële wereld dan ook van een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting. Diensten die worden geleverd op het gebied van no cure no pay zijn vaak verbonden aan diverse voorwaarden. In het geval van een incassoprocedure hoeft u bij wanbetaling in de buitengerechtelijke procedure niet te betalen. Kiest u echter voor het doorzetten van de zaak in een gerechtelijke procedure met deurwaarder, dan betaalt u wel voor de inzet van de advocaat, ongeacht het resultaat van de rechtszaak.

Voor- en nadelen

Het voordeel van dit principe is dat u tot op zekere hoogte verzekerd bent van het doel waar u naar toe werkt. Bovendien voorkomt u op deze wijze dat u onnodige kosten maakt. Een tweede voordeel is dat het binnen dit principe gebruikelijk is om de tegenpartij op te laten draaien voor een deel van de gemaakte kosten wanneer blijkt dat deze inderdaad nalatig is geweest. Het werken met een incassobureau dat draait op basis van een no cure no pay mentaliteit is dan in veel gevallen ook zeer voordelig voor uw portemonnee. Desondanks zitten er ook nadelen aan deze methode verbonden. Zo gaat deze methode soms gepaard met dubbel declareren, en een overmatig gebruik van verzekeringen. Ga daarom ook altijd goed na bij uw incassobureau wat de voorwaarden voor het betalingscontract zijn, en wanneer u wat moet betalen.

Incassoprocedure

Zoals gesteld betaalt u met een no cure no pay regeling vaak niet voor de gemaakte kosten tijdens het buitengerechtelijke deel van een incasso. Dit gedeelte bestaat uit de volgende stappen:

  1. De aanmaning via het incassobureau. Het bureau zal de debiteur ervan verwittigen dat zij de vordering overnemen, en sommeren de klant om het bedrag alsnog te betalen binnen een opnieuw vastgestelde betalingstermijn.
  2. Laatste aanmaning. Na veertien dagen wordt indien nodig een tweede aanmaning verstuurd.
  3. Verhoging factuur. Bij een resultaatsinspanning wordt op dit punt de incasso verhoogd met de gemaakte incassokosten.

Gerechtelijke incasso

Na het buitengerechtelijke element zal de incasso procedure vervolgd worden met een gerechtelijk deel. Een gerechtelijke incasso bestaat uit de volgende fasen.

  1. Dagvaarding. De schuldeiser vraagt de wanbetaler via een deurwaarder om zich bij een rechtbank te melden.
  2. Rechtszitting. Binnen een maand na de dagvaarding dient de schuldige voor de kantonrecht of Arrondissementsrechtbank te verschijnen.
  3. Uitspraak. De rechter bepaalt of inderdaad aan de incasso voldaan dient te worden en schakelt desnoods een deurwaarder in om de inboedel te vorderen.

Vrijblijvend offertes aanvragen

Wilt u weten in hoeverre een no cure no pay methode past bij uw wensen? Hebt u vragen over de incasso procedure en de inzet van een deurwaarder, of kunt u de hulp van een incassobureau wel gebruiken? Neem dan vandaag nog contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen u graag met het kiezen van het juiste incassobureau. Hoe specifieker u het contactformulier invult des te beter kunnen wij u helpen.