Incassobureau Schijndel

Bel 088 444 7683
Een incassobureau int openstaande rekeningen in opdracht van een schuldeiser. Hebt u te maken met niet betalende klanten? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn namelijk een netwerk van meerdere incasso bedrijven in heel Nederland. Er is dus ook altijd een bureau in Schijndel of in de omgeving van Schijndel. Vraag gratis offertes aan. Wij zorgen ervoor dat u gratis een aantal offertes toegestuurd krijgt zodat u deze met elkaar kunt vergelijken. Vervolgens kiest u zelf welk bureau u komt bijstaan. Het aanvragen van offertes is helemaal vrijblijvend en de bureaus werken indien gewenst op basis van no cure no pay, u loopt dus helemaal geen risico.
Incassobureau Schijndel

Gratis offertes vergelijken

Heeft u schriftelijk bewijs van de vordering? (*)

Herinnering gestuurd? (*)
Voordelen van een incassobureau inschakelen

Het inschakelen van een incassobureau uit Schijndel heeft vele voordelen. Allereerst wint u een hoop tijd. Het bureau gaat namelijk achter de wanbetalers aan waardoor u dit niet meer zelf hoeft te doen. Een dergelijk bureau is bovendien ervaren waardoor ze precies weten hoe ze te werk moeten gaan. Dit resulteert veelal in een snelle afhandeling. Daarnaast schrikt het ontvangen van een brief van een incassobureau al snel af waardoor de wanbetaler alsnog overgaat tot betaling. Daarnaast loopt u geen risico omdat er veelal op basis van no cure no pay wordt gewerkt. Nog even in het kort:

  • No cure no pay
  • Snelle en effectieve afhandeling
  • Behoud klantrelatie

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Voordat u een bureau uit Schijndel inschakelt voor het innen van een incasso is het belangrijk dat u deze al in gebreke hebt gesteld. Dit doet u eenvoudig door een brief te schrijven waarin u aangeeft dat u ondanks eerdere herinneringen nog steeds geen betaling hebt ontvangen. Vervolgens geeft u aan dat u binnen een bepaalde tijd, minstens 14 dagen, alsnog de betaling wilt ontvangen. Ontvangt u niks? Vanaf dat moment is het mogelijk om een incasso specialist uit Schijndel in te schakelen. Er geldt verder geen termijn welke bepaalt wanneer u een incassobureau moet inschakelen. Wacht echter niet te lang. Hoe langer hoe wacht, hoe kleiner de kans dat het innen van de rekeningen nog gaat lukken.

Vanaf welk bedrag?

Er is geen richtlijn vanaf welk bedrag u een incasso specialist uit Schijndel kunt inschakelen. Denkt u dat het alleen verstandig is bij grote bedragen? Nee hoor, ook bij kleine bedragen is het goed mogelijk want deze leiden uiteindelijk immers naar een groot bedrag. Dankzij het no cure no pay principe loopt u hierbij bovendien geen risico.

Incasso op basis van no cure no pay

Incasso op basis van no cure no pay houdt in dat, als de debiteur niet betaalt in de buitengerechtelijke fase, u het incassobureau uit Schijndel geen kosten verschuldigd bent. Betaalt hij wel? Dan zijn de kosten voor de incasso ook voor de debiteur. Hij is immers degene die in verzuim was. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat u eigenlijk geen risico loopt. Schakelt u namelijk een incassobureau in en lever dit in de buitengerechtelijke fase niets op? Dan hebt u helemaal geen kosten.

Hoe ziet een incassoprocedure er uit?

Een incassoprocedure start met het neerleggen van de opdracht bij een incasso specialist in Schijndel. Dan volgt eerst de buitengerechtelijke face. Het incassobureau zal hierbij meerdere keren de debiteur sommeren om tot betaling over te gaan. Dit wordt zowel schriftelijk als telefonisch gedaan. Blijft de betaling uit en is de zaak juridisch haalbaar? Dan gaat men over tot het gerechtelijke incasso. Hierbij wordt een dagvaarding opgemaakt en een deurwaarder ingeschakeld en de zaak voor de rechter gebracht. Is de debiteur volgens het vonnis in ongelijk gesteld en betaalt hij nog niet? Dan begint de executiefase en zal er beslag worden gelegd op zijn loon, bankrekeningen en inboedel etc.

incassobureau Schijndel

Bevoegdheden incassobureau

Denkt u erover na om een incassobureau in te schakelen en bent u benieuwd naar de bevoegdheden van dit bureau? Een incasso int openstaande rekeningen in opdracht van een crediteur. Als u een bureau inschakelt dan zal deze een aanmaning naar de wanbetaler sturen. Als een wanbetaler een brief van een incassobureau uit Schijndel ontvangt, dan schrikt hij al gauw van de dreigende taal. Dit is echter het enige waartoe een incasso specialist is bevoegd: het verzenden van zorgvuldig opgestelde brieven. Incassobureaus hebben namelijk helemaal geen wettelijke status en hebben dan ook geen andere bevoegdheden dan het verzenden van brieven.

Herinnering, aanmaning en sommatie

Als uw klant niet betaald dan kunt u een herinnering, aanmaning of sommatie sturen. Is de betalingstermijn van een factuur verstreken? Dan stuurt u na zo’n 5 tot 10 dagen een herinnering. In deze herinnering vermeldt u duidelijk een termijn waarin de betaling alsnog moet worden voldaan. Geen succes? Dan kunt u eventueel een tweede herinnering sturen. Als ook de tweede herinnering niets oplevert dan is het tijd voor de aanmaning. Een aanmaning is dwingender. Als u een aanmaning stuurt dan geeft u aan dat de wanbetaler een schuld heeft die hij moet voldoen. Als ook dit niets uithaalt dan stuurt u een sommatie. De sommatie is de laatste kans op de factuur te voldoen voordat u verdere stappen onderneemt.

wanbetaler Schijndel

Buitengerechtelijke incasso

Een buitengerechtelijke incasso is simpelweg alle activiteiten om een openstaande factuur te innen zonder dat hierbij een rechter aan te pas komt. Als u te maken hebt met een wanbetaler dan hebt u hem of haar waarschijnlijk al één of meerdere herinneringen verzonden. Komt hierop geen reactie en blijft de betaling nog steeds uit? Dan kunt u een incasso specialist uit Schijndel inschakelen welke het de buitengerechtelijke incasso start. Hij zal allereerst een aanmaning, of meerdere, verzenden via aangetekende post. Vervolgens is het tijd voor een sommatie. Als ook de sommatie geen effect heeft van wordt er van de buitengerechtelijke incasso overgegaan op de gerechtelijke incasso.

deurwaarder Schijndel

Gerechtelijke incasso

Bij een gerechtelijke incasso komt er wel een rechter aan te pas. Een gerechtelijke incasso begint met het opmaken en bezorgen van een dagvaarding door een deurwaarder. In deze dagvaarding staat dat de wanbetaler wordt opgeroepen om te verschijnen voor de rechter. De rest van de incassoprocedure zal dus in de rechtbank plaatsvinden. Het is verstandig om hierbij een juridisch adviseur uit Schijndel in te schakelen. De incassoprocedure in de rechtbank zal uiteindelijk tot een gerechtelijk vonnis komen. Als de schuldenaar tijdens de gerechtelijke incasso in ongelijk wordt gesteld dan moet hij betalen. Als dit niet gebeurt dan kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op zijn of haar inboedel.

Wilt u een incassobureau uit Schijndel inschakelen?

De specialisten pakken wanbetalers aan en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Bel voor direct contact.

Bel 088 444 7683

Deurwaarder

Een deurwaarder, of gerechtsdeurwaarder, is in principe een ambtenaar, maar hij wordt niet door de staat betaald. Hij is de persoon die bij procespartijen de officiële gerechtelijke stukken bezorgt. De deurwaarder brengt bijvoorbeeld de dagvaarding bij de wanbetaler, in opdracht van de schuldeiser. U hebt dus altijd een gerechtsdeurwaarder om een gerechtelijke incasso te starten. Deze persoon is daarnaast ook nodig bij het einde van de incassoprocedure. Hij zal namelijk het vonnis bij de schuldenaar bezorgen. Betaalt de debiteur vervolgens niet? Dan is de gerechtsdeurwaarder degene die beslag kan leggen op de goederen van de debiteur. Naast zijn ambtelijke taken geeft een deurwaarder ook vaak juridisch advies of hij voert een incassopraktijk.

Verschil incassobureau en deurwaarder

Hoewel een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld kan worden voor incassowerkzaamheden is hij niet hetzelfde een incassobureau uit Schijndel. Een incassobureau heeft namelijk veel minder wettelijke bevoegdheden dan een deurwaarder. Het verzenden van brieven is simpel gezegd eigenlijk het enige wat een incassobureau uit Schijndel mag doen. Geeft de schuldenaar hieraan geen gehoor en wil het incassobureau daarom beslag leggen op goederen? Dan is er altijd tussenkomst van een deurwaarder nodig en in de meeste gevallen ook van een rechter. Een gerechtsdeurwaarder mag, met toestemming van een rechter, namelijk wel beslag leggen op de inboedel, loon, spaarrekening en dergelijke van een wanbetaler.

incassobureau inschakelen

Wanbetalers aanpakken

Hebt u te maken met een wanbetaler? Het is belangrijk dat u deze zo spoedig mogelijk aanpakt. Hoe langer u hiermee wacht, hoe kleiner de kans dat de factuur nog voldaan gaat worden. Om wanbetalers aan te pakken is het belangrijk dat u duidelijk bent. Hanteer bijvoorbeeld een vaste betalingstermijn en communiceer dit duidelijk. Dit kan een hoop leed en ergernis voorkomen. Als er binnen de gestelde betalingstermijn niet is betaald, dan kunt u een herinnering sturen. Als ook dit niet helpt dan kunt u, om de goede klantrelatie te behouden, een tweede herinnering sturen of telefonisch contact opnemen. Vervolgens kun u er alsnog voor kiezen een incasso specialist uit Schijndel in te schakelen.

Voor particulieren en bedrijven

Bedrijven in Schijndel hebben logischerwijs vele klanten en er zijn altijd een aantal klanten die hun rekeningen niet op tijd voldoen. Een incassobureau in Schijndel helpt daarom meestal bedrijven bij het opstarten van een incassoprocedure. Het inschakelen van een incassobureau is echter niet alleen voor grote bedrijven. Helaas krijgt een zpp’er ook wel eens met wanbetalende klanten te maken. En een zzp’er heeft net zo goed recht op zijn geld als een ander, groter bedrijf. Het inschakelen van een incassobureau uit Schijndel is daarom ook voor de zzp’er geen slecht idee.

Hetzelfde geldt voor particulieren. Ook als particulier kunt u te maken krijgen met wanbetalers. Het is misschien wel voorgekomen dat u geld hebt geleend aan een vriend en dat deze maar niet terug betaald. Of wellicht hebt u een pandje in Schijndel waarvan de huurder al enige tijd zijn rekeningen niet heeft voldaan. Ook dan kunt u een incassobureau inschakelen. Als deze op basis van het no cure no pay concept werkt dan loopt u hierbij helemaal geen risico.

Incassokosten

Het in rekening brengen van incassokosten wordt vaak gezien als een straf. Men ziet het vaak als een boete omdat ze de factuur niet op tijd hebben voldaan. Deze gedachtegang is echter niet correct. Een crediteur maakt namelijk daadwerkelijk kosten als wanbetalers hun afspraken niet nakomen. De schuldeiser loopt bijvoorbeeld rente mis die hij zou krijgen als het geld wel op tijd op zijn rekening zou staan. Daarnaast heeft de schuldeiser zelf ook betalingsverplichtingen. De medewerkers van een incassobureau willen daarnaast ook graag worden betaald voor hun diensten. Het zou niet erg eerlijk zijn om deze kosten op de crediteur te verhalen. Hij is immers niet degene die fout zit. De wetgever heeft daarom bepaald dat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht bij debiteuren. Incassokosten worden dan ook wel gezien als alle kosten die worden gemaakt om openstaande rekeningen te incasseren. Hoe hoog de incassokosten mogen worden, zijn bepaald in de wet en hangen af van de hoogte van de oorspronkelijke rekening. Vraag gratis offertes aan!

Tabel: incassokosten

HoofdsomMaximale hoogte incassokosten*
Over de eerste €2.500,-15% (minimaal €40)
Over de volgende €2.500,-10%
Over de volgende €5.000,-5%
Over de volgende €190.000,-1%
Over het meerdere0,5% (max. totaal €6775)

*In sommige gevallen verhoogd met BTW.

Openstaande vorderingen incasseren

Als producten of afgenomen diensten niet worden betaald, dan is er sprake van openstaande vorderingen. Deze worden ook wel zo genoemd omdat het bedrag nog gevorderd mag worden. Dit vorderen is in sommige gevallen echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het is dan goed mogelijk dat u als crediteur lang op uw geld moet wachten. Is dit geen optie omdat u direct over liquiditeit moet bezitten? Dan is het mogelijk om de vordering te verkopen. De schuldeiser ontvangt een vooraf afgesproken bedrag en doet afstand van de vorderingen. Het kopende bureau zal vervolgens alsnog proberen om de openstaande bedragen te innen.

Wie betaalt de BTW over incassokosten?

Wettelijk gezien zijn de meeste schuldeisers BTW-plichtig. Dit houdt in dat het voor hen mogelijk is om de, aan het incassobureau verschuldigde BTW, te verrekenen met de BTW die zij aan de belastingdienst moeten afdragen. Het zou niet eerlijk zijn als ze deze BTW ook nog in rekening mogen brengen bij de debiteur. Is de schuldeiser echter niet BTW-plichtig? Dan moet de debiteur de BTW betalen. Schuldeisers die niet BTW-plichtig zijn, zijn onder andere de overheid, banken, verhuurders en verzekeringsmaatschappijen.

Meer informatie lezen? Bezoek de website van de rijksoverheid.

Werkwijze van het incassobureau

  • De werkwijze van een incassobureau uit Schijndel begint met het versturen van offertes. Gaat een schuldeiser akkoord met een offerte? Dan wordt er een afspraak voor een kennismakingsgesprek gemaakt.
  • Tijdens dit gesprek wordt de zaak besproken en verzamelt de incassospecialist bewijs voor als de zaak voor de rechter moet komen. Ze maken afspraken over of er wordt gewerkt via het no cure no pay principe of via een andere manier van betaling.
  • Het incassobureau zal vervolgens proberen de openstaande vorderingen te innen. Ze sturen hiervoor een aanmaning naar de schuldenaar en indien nodig bellen ze hem op.
  • Is de betaling voldaan? Dan sluiten ze de incassoprocedure af. Zo niet, dan is het tijd om een gerechtelijke incasso te starten.

Gratis offertes vergelijken

Zoals u hebt gelezen kan een incasso specialist uit Schijndel u een hoop zorgen en werk uit handen nemen. Als het om een buitengerechtelijke incasso gaat dan loopt u zelf hierbij geen enkel risico als er via het no cure no pay principe wordt gewerkt. Zoekt u een bureau dat in uw opdracht openstaande facturen kan innen? Ons netwerk bestaat uit meerdere incasso specialisten in Schijndel en in de omgeving van Schijndel. Laat uw gegevens achter via het contactformulier zodat we u gratis en vrijblijvend een aantal (max. 5) offertes kunnen toesturen. Deze vergelijkt u met elkaar waarna u zelf kiest welke specialist voor u aan de slag gaat.

incassokosten

Offertes aanvragen

Gratis en zonder verplichtingen.